Nyheter

DDoS-attacker blir allt vanligare

Med anledning av helgens omskrivna DDoS-attacker mot flera av de stora svenska mediesajterna.

DDoS-attacker blir allt vanligare.

DDoS(distributed denial of service)-attacker är en s.k. ”överbelastningsattack” och ett av de vanligaste sätten att attackera via nätet idag. I takt med att antalet internetanslutna runt om i världen blir allt fler skapas även möjligheter till större DDoS-attacker. Detta med allt mindre krav på resurser och ansträngning från de som vill skapa en överbelastningsattack med syfte att delvis – eller i värsta fall helt och hållet – sänka infrastrukturen hos dem som är målet för attacken.

Vad är en DDoS-attack?
En DDoS-attack är ett försök att överbelasta tillgängliga resurser på ett nätverk, en applikation eller en service så att de som försöker ansluta inte kommer åt den. De som utför attacken kan inte utföra det på egen hand utan behöver tillgång till en större mängd datorer. Ofta används privatpersoners datorer som infekterats av s.k. ”trojaner” eller andra virus. På en given tidpunkt riktar man trafik från de kapade datorerna mot en server, vilket leder till att den blir överbelastad och i värsta fall slutar fungera helt. Denna typ av attacker blir allt svårare att värja sig mot, detta då de blir allt mer sofistikerade och svåra att detektera innan det är för sent.

De vanligaste typerna av DDoS-attacker
Volymetriska Attacker
Försöker konsumera så mycket bandbredd, antingen inom målnätet eller mellan målnätet och resten av internet, så att tjänsterna till slut blir otillgängliga.

TCP State-Exhaustion Attacker
Försöker fylla de ”routingtabeller” som finns i de flesta komponenter såsom last-balanserare, brandväggar eller applikationsservrar. Även enheter som ska kunna hantera miljontals anslutningar slutar fungera vid dessa attacker.

Applikationslagers Attacker
Dessa attacker riktas mot ett program eller en tjänst på ”lager 7” nivå. Detta är den allvarligaste typen av attacker då de genererar en förhållandevis låg trafikmängd, vilket gör dem mycket svåra att detektera.

De attacker vi ser idag är i regel väldigt sofistikerade och angriparen blandar volymetriska, state-exhaustion och applikationslagers attacker i en enda stor och riktad attack mot målet.

House of Ports skydd mot DDoS-attacker
Vi på House of Ports skyddar oss och våra kunder genom en tjänst hos internetleverantören som analyserar den inkommande trafiken och lär sig känna igen vad som är normala trafikmönster och sedan hittar avvikelser i dessa. Tillsammans med specialskrivna filter för olika typer av tjänster skapas ett larm när trafiken avviker från det normala.

När trafikmönstret avviker mitigerar tjänsten bort den oönskade trafiken utan att filtrera bort legitim trafik. Trafiken filtreras bort redan i stamnätsroutrarna hos internetleverantören där kapaciteten är som högst. Detta medför att man kan avvärja extremt stora attacker utan att det påverkar bakomliggande tjänster.

Välkommen att kontakta oss om ni önskar mer information om hur ni kan skydda er mot DDoS-attacker.

Ändring i reglerna för .SUCKS!

Registryt för .SUCKS har beslutat att inte erbjuda ”blockering” för .sucks domäner längre.
De kommer inte heller att tillåta några förnyelser av befintliga ”blockeringar”. Alla registranter som har registrerat en ”blockering” i .sucks kommer att erbjudas möjlighet att omregistrera sina .sucks domäner igen.
Om ni innehar en .sucks under ”blockering” kommer vi att kontakta er för vidare instruktioner.

Nytt europeiskt varumärkesdirektiv och en ny europeisk varumärkesförordning

Tisdagen den 15 december 2015 röstade Europaparlamentet igenom ett nytt varumärkesdirektiv och en ny varumärkesförordning. Förordningen kommer träda ikraft den 23 mars 2016 och innebär en genomgripande förändring för alla varumärken ansökta innan den 22 juni 2012.

Innan den 22 juni 2012 var det möjligt att ansöka om skydd med hjälp av så kallade ”klassrubriker”, vilket innebar att man inte behövde specificera the exakta varorna och tjänsterna man sökte skydd för. Detta har nu förändrats och innehavarna av varumärken ansökta innan 22 juni 2012 kommer ha sex månader på sig från det att förordningen träder ikraft för att specificera vilken typ av varor och/eller tjänster man vill att varumärket ska täcka.

Görs ingen sådan specificering inom sex månader kommer varumärket endast skydda exakt de termer som återfinns i sammanfattningen av de aktuella klassrubrikerna. Dessa sammanfattningar fungerar som en indikation på vilka typer av varor/tjänster som ryms inom varje klass men är inte gjorda för att användas för att specificera ett företags verksamhet. Detta innebär till exempel att ett företag som säljer kosttillskott har varumärken som skyddar material för tandfyllning och att ett företag som inriktat sig på marknadsföring och e-handel  har varumärken som bara skyddar administrativa kontorstjänster.

Vi på House of Ports kan hjälpa er att klassa om era varumärken enligt dessa nya bestämmelser och på så sätt säkerställa att er kärnverksamhet är skyddad, tveka inte att höra av er om ni har några frågor.

Kontakta din kontaktperson snarast för mer information eller kontakta oss på: +46 31-720 20 00 eller tm@dipcon.com

Priveq – ny tillväxtpartner för House of Ports!

PRESSMEDDELANDE

Göteborg 2015-12-16

House of Ports, som erbjuder tjänster inom varumärken och domännamn, tar in Priveq Investment Fund IV (”Priveq”) som tillväxtpartner för framtiden. Nuvarande ägare, tillika grundare, samt bolagets företagsledning och styrelseledamöter kommer att ingå i ägargruppen. House of Ports som under de senaste 20 åren byggt en stabil plattform med repetitiva intäkter och god lönsamhet har i samband med Priveqs huvudägarskap skapat förutsättningar för en kraftig tillväxt på befintliga och nya marknader.

House of Ports erbjuder helhetslösningar från internetstrategier och varumärkesrättigheter till sofistikerade IT-lösningar och webbutveckling. I en omvärld karakteriserad av globalisering, ökat fokus på skydd av varumärken samt en snabbt ökande e-närvaro har bolaget skapat en unik position. I samband med ökade intrång på såväl varumärkes- och domänrättigheter i kombination med ökad e-närvaro har kunder sett ett ökat behov att kunna ta ett helhetsgrepp över varumärken och domännamn som utgör två sidor av samma mynt.

Bolaget som grundades 1994 omsätter idag 100 MSEK med god lönsamhet. House of Ports har 56 anställda och huvudkontor i Mölnlycke, Göteborg. Bolaget har en bred internationell kundbas som karakteriseras av bolag med starka varumärken och som ser sin närvaro på internet som strategiskt viktigt, såsom bl a Apoteket, Betsson, Gunnebo, Spotify och VolvoFinans.

”Vi är mycket nöjda med att få in Priveq Investment som tillväxtpartner i House of Ports. Det ska bli väldigt spännande att arbeta med Priveq i vår kommande tillväxtresa” säger Annelie Liljeqvist VD i House of Ports.

”House of Ports unikitet med helhetserbjudande i gränslandet mellan juridik och teknik för varumärken och domännamn är ett mycket spännande tillväxtområde. Bolaget har en stark plattform med en stark kundbas och repetitiva intäkter. Bolagets personal och ledning har under lång tid skapat mervärde för sina kunder och vi ser fram emot att arbeta tillsammans och utveckla bolaget vidare.” säger Louise Nilsson, Partner och investeringsansvarig på Priveq Advisory AB, rådgivare till Priveq.
Nordic Investment Solutions har agerat finansiell rådgivare till House of Ports och dess ägare i samband med transaktionen.

För ytterligare information kontakta:
Louise Nilsson, Partner och investeringsansvarig, Priveq Advisory AB
Mob: +46 709 50 95 50
louise.nilsson@priveq.se

Annelie Liljeqvist, VD House of Ports
Mob. +46 31 720 20 00
annelie.liljeqvist@ports.se

Vi är på plats på ICANN-mötet i Dublin den 18-22 oktober!

icann54_logo_green_1

Den 18-22 oktober hålls ICANN-möte i Dublin på Irland. Domaininfo och House of Ports kommer ha deltagare på plats.

ICANNs Internationella möten hålls tre gånger om året i olika regioner på rullande schema. Nästa gång ICANN-mötet kommer till Europa är 11-16 mars 2017. Det är då nummer 58 i ordningen.

Mötena erbjuder alla som arbetar eller påverkas av internet en möjlighet att träffas, dela idéer och skapa nya kontakter. ICANN-mötena är öppna för alla. En bred variation av ämnen diskuteras så som tex stabilitet och säkerhet i DNS, immaterialrätt, policy som påverkar utveckling och tillväxt av internet, skapandet av nya toppdomäner med mera.

Mer information om mötet finns tillgängligt under http://meetings.icann.org.

Antalet registrerade domännamn i världen närmar sig 300 miljoner

Antalet registrerade domännamn i världen ökade med 2,2 miljoner eller 0,8 procent, till 296 miljoner domäner i slutet av juni. Registreringen har ökat med 16,4 miljoner domäner eller 5,9% under året. Detta enligt den senaste rapporten från Verisign. Det totala antalet registrerade landsdomäner (ccTLD) är 138 miljoner domäner, en ökning med 8,2% under året. Tillväxten av .com och .net ökade gemensamt till 133,5 miljoner registrerade domäner. Detta motsvarar en ökning på 3,1% under året. I slutet av juni fanns det 118,5 miljoner registerade .com domäner och 15 miljoner registrerade .net domäner.

Om denna tillväxt fortsätter bör det finnas ca 300 miljoner registrerade domäner i slutet av 2015.

De tio mest registrerade toppdomänerna i världen är för närvarande:

.com

.tk

.de

.net

.cn

.uk

.org

.ru

.nl

.info

Sedan de nya toppdomänerna började lanseras kan vi se att en del av de tidigare populära toppdomänerna såsom .net och även några ccTLD:er har drabbats av nedgång i antalet registreringar.

När det gäller ccTLD:er är .tk (Tokelau) den största. Detta beror främst på att denna domän är gratis att registrera samt förnya. Den näst största är .de, tysklands landsdomän. Under året har den passerat 16 miljoner registrerade domäner.

En titt på de nya toppdomänerna visar att de för närvarande står för ca 2% eller 5,8 miljoner registrerade domäner. Av dessa är .xyz den största.

Slutsatsen är att den totala mängden domäner forsätter växa och att de gamla generiska toppdomänerna såsom tex .com fortfarande är mycket populär och kommer förmodligen att fortsätta växa under lång tid. Tillväxten för landsdomäner visar också att dessa fortfarande är att räkna med och kommer förmodligen också att fortsätta växa.

Fram till nu har ca en tredjedel (500) av de nya topp domänerna lanserats. I rapporten står de för ca 2% av hela tillväxten.

Källa: http://www.verisign.com/en_US/innovation/dnib/index.xhtml

Ny hemsida lanserad för House of Ports group!

Vi har lanserat en ny sida för karriär och jobb, http://ports.career/​. Här finner ni information om lediga jobb samt information om de olika företag som ingår i House of Ports group.

Vi har valt .career som toppdomän eftersom den är perfekt för rekrytering till exempel inom industrin samt personal och arbetsgivare som främjar jobb och karriär inom företag.

Tveka inte att kontakta oss om ni har några frågor. Ni når oss på support@ports.se eller
031-7202000.

Ändring i lansering för .RENT

.RENT förlänger sin sunrise period till och med den 17 september. Detta betyder att ni som har era varumärken registrerade i Trademark clearinghouse har förtur att registrera era lydelser under .RENT fram tom 17/9.

.RENT är en domän som hjälper din verksamhet att växa och attrahera nya kunder under ett tydligt uthyrningsfokus. En domän som passar fastighetsbranschen så väl som uthyrning av material och utrustning. .RENT är även en bra domän för tex turistbranschen med uthyrning av bilar, bostäder, sommarhus och allt annat som vi kan tänka oss hyra eller hyra ut så som cyklar, möbler, film med mera.

Den 24 september öppnar .RENT för alla, enligt först till kvarn-princip. För er som vill vara säkra på att få era önskade lydelser, men inte har förtursrätten inleds lanseringen med en s.k. ”early access” period (EAP) där det är fritt att ansöka, men till ett högre pris. EAP startar den 17 september och pågår under 7 dagar där priset sjunker för varje dag.

Är du kreativ och framåt i din marknadsföring skulle domänen i den svenska marknaden passa utmärkt för branscher som hushållsnära tjänster mm.

Kontakta oss för mer information eller för hjälp med att lägga din order.

Epost: support@ports.se

Telefon: 031-7202000

Kommer .ONLINE bli den mest populära nya toppdomänen?

De senaste 2 åren har 747 st nya topp domäner lanserats och över 7 miljoner domäner registrerats under dessa 747 toppdomäner. Volymmässigt hittills har .XYZ lyckats bäst med 1.1 miljoner registreringar.

Under de första 30 sekunderna som .ONLINE var tillgänglig för registrering, registrerades 28 000 domännamn. 1130 domännamn var registrerade till höga priser i ”early access” dagarna före lansering.

Ett flertal toppdomäner har lyckats mycket bra de första timmarna av lansering men .ONLINEs volymer har stadigt fortsatt att öka. Efter att ha varit öppen för registrering i sju dagar har över 50 000 .ONLINE domäner registrerats. I jämförelse tog det .CLUB 13 dagar att nå samma siffror, .LONDON 2 månader och .EMAIL 12 månader. .XYZ gav bort namn gratis i samband med deras lansering och har inga relativa resultat att jämföra med.

Den största marknaden för .ONLINE är hittills Tyskland som står för 1/3 av alla registreringar följt av USA med 18% och Storbritannien med 7%. Domänen har en stor geografisk spridning med registreringar från alla ledande globala marknader.

Vi har märkt ett ökat intresse och fler frågor som rör .ONLINE och förväntar oss att denna domänen kommer bli en av de mer framgångsrika nya toppdomänerna.

Online är ett ord som över hela världen har samma betydelse och är synonymt med ”att vara ansluten på internet”. Med över 700.000 domännamn innehållande ”online”, är det tydligt att kunderna redan uppskattar .ONLINE

.ONLINE är öppen för alla utan krav eller restriktioner, vi tar givetvis emot era ansökningar. För att kontrollera tillgänglighet av era varumärken, favoritlydelser och bolagsnamn kan ni söka på dipcon.com eller hör av er till oss så hjälper vi er gärna.

Kontakta oss med frågor, hjälp med ansökan eller rådgivning kring nya toppdomäner. Bäst når ni oss på 031-7202000 eller maila oss på support@ports.se.

.FYI, .MBA och .FANS lanserade

For your information! Get your own .fyi. It´s a unique domain space that can be utilized on several topics.
Also .mba and .fans has been launched. .mba is ideal for any higher education institute to help promote their master and post graduates programs.

The .fans gTld represents a powerful extension for all fan-fuelled brands like music and sports.

House of Ports group

House of Ports hjälper kvalitetsmedvetna organisationer och bolag att etablera och upprätthålla en trygg och framgångsrik närvaro på Internet. Utbudet av tjänster erbjuder en ansvarstagande valfrihet och flexibilitet.

Kontakta Oss
Telefon: +46 (0)31 - 720 20 00
E-post: info@ports.se

Cookies
Besöksadress Göteborg
Kalkylvägen 3
435 33 Mölnlycke
Sverige
031 - 720 20 00
Besöksadress Stockholm
Skeppsbron 26
111 30 Stockholm
Sverige
08 - 599 00 200